Piensaimniecības komplekss JĀTNIEKI, 3500 govīm Tērvetes novadā

Pasūtītājs: AS ”Agrofirma Tērvete”

Adrese: ”Jātnieki”, Kroņauce, Tērvetes novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Būvniecības apjoms: ēkas 31 000 m2

GEA slaukšanas karuselis: 86 govīm

skābbarības bedres: 56 550 m3
t.sk., Traunsteinera sistēmas skābbarības bedres: 28 630 m3

Izpildes laiks: 03.2012.–01.2016.

Būvniecība | Lauksaimniecības būves un kūtis