Slaucamo govju kūts JAUNRĪVAS rekonstrukcija Kuldīgas novadā

Pasūtītājs: ZS “Kalna-Mikas”

Adrese: “Jaunrīvas”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Būvniecības apjoms: 2000 m²

GEA slaukšanas roboti

Izpildes termiņš: 02.2021.–11.2021.

Būvniecība | Lauksaimniecības būves un kūtis