Biogāzes ražotne TĀŠI elektriskā jauda 0,5 MW

Pasūtītājs: SIA “Makleri Energo”

Adrese: Jaunbērzes pag., Dobeles novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP)

Katlu mājas kopējā jauda: 0,5 MW

Projektēšanas laiks: 02.2013.-12.2013.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas