Koksnes granulu katlu mājas izbūve Sēļos (jauda 0,25 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: “Māja 20”, Sēļi, Valkas pag., Valkas novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 0,25 MW

Projektēšanas laiks: 03.2018.-05.2018.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas