Šķeldas katlu māja Inčukalnā (jauda 2,5 MW)

Pasūtītājs: SIA “Vangažu namsaimnieks“

Adrese: Miera iela 1, Inčukalna pag., Inčukalna novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 2,5 MW

Parametri: 

telpu platība: 278 m²

gruntsgabala platība: 3 359 m²

Projektēšanas laiks: 05.2015.–08.2015.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas