Šķeldas katlu mājas jaunbūve Madonā (jauda 6 MW)

Pasūtītājs: SIA “Madonas Siltums”

Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads

P.M.G. loma: Projektētājs (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 6 MW

Izpildes laiks: 04.2020.–07.2021.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas