Koksnes granulu katlu mājas pārbūve Ērģemē (jauda 0,5 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Valkas novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 0,5 MW

Parametri: 

telpu platība: 210 m²

gruntsgabala platība: 1 000 m²

Projektēšanas laiks: 04.2018.–09.2018.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas