Biogāzes ražotne Jaunstraumēni, elektriskā jauda 1MW

Pasūtītājs: SIA “Druvas Unguri”

Adrese: “Unguri”, Saldus pag., Saldus novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Parametri:

telpu platība: 2 081 m²

gruntsgabala platība: 44 500 m²

Projektēšanas laiks: 10.2011.–06.2012.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas