Biogāzes koģenerācijas stacija Kalnadomēni (elektriskā jauda 0,5 MW, siltuma jauda 0,5 MW)

Pasūtītājs: SIA “Pilslejas”

Adrese: “Kalnadomēni”, Bebru pag., Kokneses novads

P.M.G. loma: Projektētājs (BP,AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda:

elektriskā jauda 0,5 MW, siltuma jauda 0,5 MW

Projektēšanas laiks: 12.2012.–03.2013.

Projektēšana| Katlumājas un biomasas stacijas