Šķeldas katlu mājas atjaunošana Valkā (jauda 3,5 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: Varoņu iela 39, Valka, Valkas novads

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 3,5 MW

Parametri: 

telpu platība: 919 m²

gruntsgabala platība: 2 712 m²

Projektēšanas laiks: 07.2017.-09.2017.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas