Gāzes katlu mājas rekonstrukcija Rīgā (jauda 3 MW)

Pasūtītājs: SIA “L-Ekspresis“

Adrese: Kalna iela 68A, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 3 MW

Projektēšanas laiks: 10.2013.– 01.2014.

Projektēšana | Katlumājas un biomasas stacijas