Gaļas pārstrādes rūpnīcas jaunbūve UNGURI Saldū

Pasūtītājs: SIA ”DRUVAS UNGURI”

Adrese: “UNGURI”, Saldus pag., Saldus novads

P.M.G. loma: Projektēšana (K)

Parametri:

telpas platība: 2 552 m2

gruntsgabala platība: 13 800 m²

Projektēšanas laiks: 09.2015.–12.2015.

Projektēšana | Ražošanas būves