Kokmateriālu žāvēšanas kompleksa jaunbūve Rīgā

Pasūtītājs: SIA ”Port Milgravis”

Adrese: Meldru iela 3, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (MBP)

Parametri:

apbūves platība: 2000 m2

gruntsgabala platība: 5000 m²

kopējā situma jauda: 5,6 MV

Projektēšanas laiks: 09.2018.–12.2019.

Projektēšana | Ražošanas būves