Stikla apstrādes ražotnes ēkas jaunbūve Rīgā

Pasūtītājs: SIA “TRANSPARENCE”

Adrese: Cesvaines iela 14, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (MBP)

Parametri:

telpu platība: 5 150 m²

gruntsgabala platība: 16 105 m²

Projektēšanas laiks: 05.2019.–06.2020.

Projektēšana | Ražošanas būves