Divu viegla tipa noliktavu jaunbūve Rīgā

Pasūtītājs: SIA ”Port Milgravis”

Adrese: Meldru iela 3, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Parametri:

telpu platība: 10 600 m2

gruntsgabala platība: 29 000 m²

Projektēšanas laiks: 10.2015.–07.2016.

Projektēšana | Ražošanas būves