Sešu viegla tipa noliktavu jaunbūves. Korpusi E,F,G,H,K,L, Rīgā

Pasūtītājs: SIA ”Port Milgravis”

Adrese: Meldru iela 3, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Parametri:

telpu platība: 28 800 m2

gruntsgabala platība: 73 000 m²

Projektēšanas laiks: 05.2016.–06.2017.

Projektēšana | Ražošanas būves