Viegla tipa noliktavas jaunbūve, korpuss B, Rīgā

Pasūtītājs: SIA ”Port Milgravis”

Adrese: Meldru iela 3, Rīga

P.M.G. loma: Projektēšana (BP, AU)

Galvenais būvuzņēmējs

Parametri:

telpu platība: 4800 m2

gruntsgabala platība: 16 500 m²

Projektēšanas laiks: 03.2016.–09.2016.

Projektēšana | Ražošanas būves