Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā GETLIŅI

Būvniecība saskaņā ar FIDIC līgumu

Pasūtītājs: SIA “GETLIŅI EKO”

Adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu novads

P.M.G. loma: Būvuzraudzība, inženiertehniskā uzraudzība

Kopējā platība: 21 254 m2

apbūves laukums: 15 264 m2

betona daudzums: 16 000 m3

Būvniecības izmaksas: 36,6 milj. EUR

Izpildes laiks: 10.2019.–04.2021.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves