Apakšstacijas Rīgas HES 330 kV sadalietaises pārbūve

Pasūtītājs: AS ”Augstsprieguma tīkls”

Adrese: Rīgas HES, Salaspils pag., Salaspils novads

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms: 

330 kV sadalietaises pārbūve

Būvniecības izmaksas: 670 tūkst. EUR

Izpildes laiks: 04.2019.–11.2020.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves