Zivju audzētavas Tome akvakultūras inovāciju centra izveide

Pasūtītājs: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR”

Adrese: Zivju audzētava Tome, Tomes pagasts, Ogres novads

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms:

apbūves laukums: 1 592 m2

Būvniecības izmaksas: 3,5 milj. EUR   

Izpildes laiks: 03.2022.- 12.2023.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves