Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā CINĪŠI, Daugavpils novadā

Būvniecība saskaņā ar FIDIC līgumu

Pasūtītājs: SIA ‘’AADSO”

Adrese: “Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads

P.M.G. loma: Būvuzraudzība, inženiertehniskā uzraudzība

Būvniecības apjoms nojumes izbūves daļai:

apbūves laukums: 1647 m2

stāva platība: 1463 m2

Būvniecības izmaksas: 6,7 milj. EUR

Izpildes laiks: 09.2022.-12.2023.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves