Kronospan Riga un Latvijas Finieris pieslēgums 110kV apakšstacijai Bolderāja 2, otrā būvniecības kārta

Pasūtītājs: AS “Augstspriegumu tīkls”

Adrese: Daugavgrīvas šoseja 13, Rīga

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms:

energoapgādes objekta laukums: 290,7 m²

Būvniecības izmaksas: 953 tūkst. EUR

Izpildes laiks: 07.2019.–10.2020.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves