Kurzemes loks- elektroenerģijas pārvades tīkla 3.posms, 330kV

Pasūtītājs: AS ”Augstsprieguma tīkls”

Adrese: Latvijas rietumu daļa, Kurzeme

P.M.G. loma: Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms: 3.posms, 86 km

Būvniecības izmaksas: 45,4 milj. EUR

Izpildes laiks: 05.2017.–08.2019.

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves