Tehnisko dienestu ēkas pārbūve lidostā RĪGA

Pasūtītājs: VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads

P.M.G. loma:  Būvuzraudzība

Būvniecības apjoms: 

apbūves laukums: 1350 m2

kopējā platība: 1913 m

Būvniecības izmaksas: 9,6 milj. EUR

Objekts būvniecības procesā: 08.2022.–

Būvuzraudzība | Ražošanas un inženierbūves