Biogāzes koģenerācijas stacija Kalnadomēni (elektriskā jauda 0,5 MW, siltuma jauda 0,5 MW)

Pasūtītājs: SIA “Pilslejas”

Adrese: “Kalnadomēni”, Bebru pagasts, Kokneses novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: elektriskā jauda 0,5 MW,

siltuma jauda 0,5 MW

Izpildes laiks: 04.2013.–11.2014.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas