Šķeldas katlu māja Usmā (jauda 1 MW)

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība

Adrese: “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Izpildes laiks: 07.2018.–02.2019.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas