Šķeldas katlumājas pārbūve Valdemārpilī (jauda 1,3 MW)

Pasūtītājs: SIA “Talsu namsaimnieks”

Adrese: Parka iela 9, Valdemārpils, Talsu novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs,

autoruzraudzība

Katlu mājas kopējā jauda: 1,3 MW

Izpildes laiks: 02.2020.–09.2020.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas