Katlu mājas atjaunošana Valkā (jauda 3,5 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: Varoņu iela 39, Valka, Valkas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 3,5 MW

Izpildes laiks: 09.2017.–11.2017.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas