Šķeldas katlu mājas jaunbūve Madonā (jauda 6 MW)

Pasūtītājs: SIA “Madonas Siltums”

Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 6 MW

Izpildes laiks: 08.2020.–02.2021.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas