Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija Ventavā (jauda 1 MW)

Pasūtītājs: SIA “VNK serviss”

Adrese: Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Izpildes laiks: 07.2018.–11.2018.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas