Šķeldas katlu mājas pārbūve Kusā (jauda 1 MW)

Pasūtītājs: SIA ”Madonas Siltums”

Adrese: Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Izpildes laiks: 03.2019.–10.2019.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas