Šķeldas katlu mājas pārbūve Kusā (jauda 1 MW)

Pasūtītājs: SIA ”Madonas Siltums”

Adrese: Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Izpildes laiks: 03.2019.–10.2019.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas

Šķeldas katlumājas jaunbūve Sauleskalnā (jauda 4,5 MW)

Šķeldas katlumājas jaunbūve Ulbrokā (6 MW) un siltumtrases izbūve 1,07 km

Šķeldas katlumājas jaunbūve Sauriešos (2,5 MW) un siltumtrases izbūve 270 m

Šķeldas un granulu katlumājas jaunbūve Lielvārdē (jauda 0,8 MW)

Šķeldas un granulu katlumājas pārbūve Ikšķilē (jauda 2,3 MW)

Šķeldas un granulu katlumājas pārbūve Lielvārdē (jauda 2,8 MW)

Šķeldas un granulu katlumājas jaunbūve Lielvārdē (jauda 2,3 MW)

Šķeldas katlumājas pārbūve Bērzaunē (jauda 1 MW)

Šķeldas katlumājas pārbūve Valdemārpilī (jauda 1,3 MW)

Šķeldas katlu mājas jaunbūve Madonā (jauda 6 MW)

Šķeldas katlu mājas jaunbūve Užavā (jauda 1 MW)

Šķeldas katlu mājas pārbūve Kusā (jauda 1 MW)

Šķeldas katlu mājas pārbūve Ozolos (jauda 1 MW)

Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija Ventavā (jauda 1 MW)

Katlu mājas atjaunošana Valkā (jauda 3,5 MW)

Šķeldas katlumāja Inčukalnā (jauda 2,5 MW)

Granulu katlu māja Vestienā (jauda 0,6 MW)

Koksnes granulu katlu mājas pārbūve Ērģemē (jauda 0,5 MW)

Šķeldas katlu mājas pārbūve Barkavā (jauda 1,2 MW)

Šķeldas katlu māja Usmā (jauda 1 MW)

Šķeldas katlu mājas pārbūve Dzelzavā (jauda 2 MW)

Koksnes granulu katlu mājas pārbūve Sēļos (jauda 0,25 MW)

Biogāzes koģenerācijas stacija Kalnadomēni (elektriskā jauda 0,5 MW, siltuma jauda 0,5 MW)

Gāzes katlumājas rekonstrukcija Rīgā (jauda 3 MW)

Gāzes katlu mājas pārbūve Rīgā (jauda 6 MW)

Gāzes katlu mājas pārbūve Preiļos (jauda 0,4 MW)