Šķeldas katlu mājas pārbūve Barkavā (jauda 1,2 MW)

Pasūtītājs: SIA ”Madonas Siltums”

Adrese: Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 1,2 MW

Izpildes laiks: 03.2019.–10.2019.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas