Koksnes granulu katlu mājas pārbūve Sēļos (jauda 0,25 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: ”Māja 20”, Sēļi, Valkas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs,

Projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 0,25 MW

Izpildes laiks: 06.2018.–12.2018.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas