Gāzes katlu mājas pārbūve Preiļos (jauda 0,4 MW)

Pasūtītājs: VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”

Adrese: Brīvības iela 76, Preiļi

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 0,4 MW

Izpildes laiks: 09.2018.-12.2018.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas