Šķeldas katlumājas pārbūve Bērzaunē (jauda 1 MW)

Pasūtītājs: KS ”Gaiziņš”

Adrese: ’’Lejas’’, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 1 MW

Izpildes laiks: 06.2022.–09.2022.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas