Koksnes granulu katlu mājas pārbūve Ērģemē (jauda 0,5 MW)

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Valkas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 0,5 MW

Izpildes laiks: 07.2018.–11.2018.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas