Šķeldas katlumāja Inčukalnā (jauda 2,5 MW)

Pasūtītājs: SIA ”Vangažu namsaimnieks”

Adrese: Miera iela 1, Inčukalns, Inčukalna novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs,

Projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 2,5 MW

Izpildes laiks: 08.2015.–11.2015.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas