Šķeldas katlu mājas pārbūve Dzelzavā (jauda 2 MW)

Pasūtītājs: SIA ”Madonas Siltums”

Adrese: Kļavu iela 6a, Dzelzavas pagasts,

Madonas novads

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs

Katlu mājas kopējā jauda: 2 MW

Izpildes laiks: 10.2018.–12.2018.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas