Gāzes katlumājas rekonstrukcija Rīgā (jauda 3 MW)

Pasūtītājs: SIA “L-Ekspresis”

Adrese: Rēznas iela 9, K-4, Rīga

P.M.G. loma: Galvenais būvuzņēmējs, projektētājs

Katlu mājas kopējā jauda: 3 MW

Izpildes laiks: 02.2014.–09.2014.

Būvniecība | Katlumājas un biomasas stacijas